• Mənim həvəsim    Visa həm bütün müxtəliflikləri, həm də iştirakçıların imkanlar çərçivəsindən kənara çıxmaq və mübarizə aparmaq istəyini fəxrlə dəstəkləyir. Mənim həvəsim – hər birimizi birləşdirən qələbə həvəsidir.