• PİN təhlükəsizliyi

    Visa PİN təhlükəsizliyinə uyğunluğun təsdiq edilməsini bütün regionlarda sadələşdirir.

Woman paying at gas pump.
Hand at ATM keyboard.
Presenting a contactless Visa debit card at checkout.