Ümumi məlumat

Paying for your purchase using your smartphone

Təhlükəsizlik, üstünlüklər və qorunma

The smartphone is attached to the pos terminal and purchases are paid for using it
Happy man and woman shopping
The man holding a pos terminal and the woman making a purchase with her smartphone

Necə işləyir

Rahat, sadә vә tәhlükәsiz
Google Pay app installed on the smartphone
Woman attaching a smartphone to the pos terminal
Making a purchase using a smartphone

Tərəfdaş banklar


Suallar vә cavablar

Tez-tez verilәn sualların cavabları