• Sığorta xidmәti sayәsindә Visa ilә komfortlu vә tәhlükәsiz sәfәrlәr

    Bütün premium Visa Platinum, Visa Signature, Visa Infinite, Visa Platinum Business vә Visa Signature Business kart sahiblәri sәfәrә çıxarkәn avtomatik olaraq sığortalanır, bәzi kartlar üçün isә sığorta COVID-19-a yoluxma hallarına da aid edilir.

Sığorta xidməti hansı Visa kartlarına aiddir?

Sığorta nə vaxt qüvvəyə minir?

COVID-19 necə sığortalanır?

Siğortanin Üstünlükləri

Ümumi siğorta qaydalari və şərtləri

Sual-cavab