Sadalanan həll təminatçıları haqqında rahatlıq və yalnız məlumat məqsədləri üçün təmin edilmişdir, bütün Visa Direct həll təminatçılarını əhatə etməyə bilər və hər bir həll təminatçısı tərəfindən verilən məlumata əsaslanır. Visa bu cür məlumatların düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır. Bütün brend adları və loqoları müvafiq sahiblərinin mülkiyyətidir, yalnız identifikasiya məqsədləri üçün istifadə olunur və məhsulun irəli çəkilməsini nəzərdə tutmur.