Daimi müştərilər sizi digərlərindən – daha yaxşı qiymət və ya endirim təklif edə bilənlərdən – üstün tuturlar

A woman holding up a shirt at a store for her friends to examine.