Kiçik vә orta biznesin rәqәmsal transformasiyası

Gәlir әldә etmәyin, müştәrilәrin gözü önündә olmağın, vaxta vә xәrclәrә qәnaәt etmәyin üsullarını öyrәnin

Visa və

təqdim edir

Kiçik və orta bizneslərin rəqəmsal transformasiyası: elektron ticarətin gələcəyi

Guy showing tablet screen to girl

Bilirdiniz ki…

Sorğuda iştirak edənlərin 87%-i kiçik və orta biznesləri dəstəkləməyin vacib olduğunu düşünür, həmçinin, onlar alış-veriş edəndə rəqəmsal kanalları və ödəniş üsullarını nəzərdən keçirirlər:
Illustration: laptop screen displaying shopping cart.
Illustration: laptop screen displaying gift with tablet displaying page beside it.
Illustration: Shopping bag, wrapped gifts and Visa card.

İstehlakçı ilə tanışlıq

İstehlakçı ilə dicital-iş və marketinq müasir şərtlərdə həlledici əhəmiyyət daşıyır.
Illustration: Small business store with shopping cart image in front window.
Illustration: tablet displaying small business store with checkmark.
Illustration: desktop computer monitor displaying shopping cart for order.
Illustration: laptop displaying shopping web site.

İnternetdə mövcudluğunuzu necə yarada biləcəyinizi öyrənin:

Müştərilərə xidmətin keyfiyyətinin artırılması

Rəqəmsal alətlər və xidmətlər alış-verişi sadələşdirmək üçün istifadə oluna bilər.
Illustration: small business store front.
Illustration: cloche used in restaurants.
Illustration: laundry machine.

Müştərilərə xidməti necə yaxşılaşdıra biləcəyinizi öyrənin:


Rəqəmsal ödənişlərin təsiri

Kartla və ya mobil cihazla ödəniş kimi rəqəmsal ödəniş üsulları kiçik və orta bizneslərin yekun gəlirinə müsbət təsir edə bilər.
llustration: Upward trending arrows behind tablet displaying dollar sign with checkmark at bottom.
Illustration: tablet displaying Visa logo with checkmark at bottom.
Illustration: Visa card with X in corner superimposed over a sales receipt for one dollar.
Illustration: Upward trending bar graph indicating dollars with Visa card beneath the highest bar.
Illustration: Visa card overlapping paper page with checkmark at bottom.

Rəqəmsal ödənişləri qəbul etməyin və biznesinizi rəqəmsal formada aparmağın yolları