• -33% AXDRAFT platformasından istifadәyә
    -50% Avodocs-dan istifadәyә

    AXDRAFT – hüquqi sәnәdlәrin avtomatlaşdırılması üzrә platformadır