• -40% ВUSINESSMAN paketinin ilk ödәnişindә

    SkyService POS – pәrakәndә biznesin vә xidmәt göstәrmә sferasının idarә olunması üçün bulud uçot sistemidir.