Visa Kontaktsız + MaaS Həlləri: Səyahətlərin Yaxşılaşdırılması (90 saniyə)

Illustration of a hand holding a phone and another screen next to it displaying a map.