Visa volunteers landscaping in an urban setting.

Sadiq vətəndaşlıq

Həyatları yaxşılaşdırmağa və icmaları gücləndirməyə kömək edir

Vətəndaşlıq

Biz dünyanın hər yerində məsuliyyətli korporativ vətəndaş olmağa çalışırıq. Biz böhran zamanı cavab verir və yerli cəmiyyətimizin sağlam və inkişafda olmasını təmin etmək üçün işləyirik.

A water-side village in Philippines impacted by disaster.

Visa volunteer using wheelbarrow full of landscaping supplies in urban environment.
Sign of Korean Red Cross, Visa, Visa Korea Love Bakery, May 26, 2015, with bakers and goods gathered around signs.