A smartwatch, a laptop, a smartphone, and a sales terminal all showing a circle with a checkmark in it and the word Approved below.

Customer making payment with credit card in a store.
Three people sitting on a couch and looking at one person's tablet while chatting.

Illustration of a house on a phone representing enhanced perception.

Təkmilləşdirilmiş qavrayış

94 faiz texnologiya üzrə tərəfdaşları ilə əlaqədar böyük üstünlüklərin olduğunu qeyd ediblər.¹

An illustration of a circle pointing in different directions representing customization.

İnteqrasiya edilmiş fərdilik

Sizi fərqləndirən rəng tonları, fonlar və digər dizayn variantları.

Illustration of a hand holding a Visa card.

Asan inteqrasiya

Visa Sensorlu Brend Simvolları Sistemi üçün minimal texniki işlər tələb edilir.


A woman and a man looking at a tablet together.
Customer making a payment in a store.