• İnternetdə reputasiyanın idarə edilməsi

    Alıcılar tez-tez internetdə məhsulun və ya xidmətin satıcısı barədə məlumat axtarırlar. Bəs sizin biznesiniz bu cür marağa hazırdır?

52 percent of consumers search online.
Customer reviews influence more than 86 percent of online customers.