Vısa Pay Cıty Şərtləri

Visa Pay City ("Proqram" və ya "Platforma") Visa Beynəlxalq Xidmət Assosiasiyasının ("Visa") Ərazisində təklif olunur və Visa Üzvlərinin, Satıcıların və ya üçüncü şəxslərin (birlikdə "Visa Tərəfdaşları") kart Sahibləri arasında onların bizneslərini genişləndirmək və Visa məhsullarını tanıtmaq üçün müəyyən Fəaliyyətlərini təşviq etmək məqsədi daşıyır. Proqramda iştirak bu Şərtlərlə və Ərazidə Visa-nın digər müvafiq Məxfilik Bildirişləri ilə (birlikdə “Qaydalar və Şərtlər”) tənzimlənir.