• Visa ilə Şəhər Mobilliyinin Dəyişdirilməsi

    “Qapıdan-qapıya” səyahətlərin ödənişini etməyin daha asan, əlaqəli və təhlükəsiz üsulları ilə şəhərlərin daha da canlandırılması.Visa Şəhər Mobilliyi və digər Visa xəbərləri və tədbirləri haqqında məlumatlı qalmaq üçün qeydiyyatdan keçin