• Şəxsdən-şəxsə ödənişlər


Oxlardan ibarət kredit kartını göstərən təsvir
Qismən puldan düzəldilmiş qıfılın təsviri
Ekranında qeydetmə işarəsi olan telefonu tutan əlin təsviri