Kart verən qurumlar üçün scan to pay
Alıcılar üçün scan to pay