• Müştərini müvafiq xidmətin keyfiyyəti ilə təmin edin və satışları tədricən artırın

    Yeni müştərilər qazanın və onların geri dönməsinə nail olun.

Using Visa Mobile Pay at a contactless-enabled terminal.

Person viewing Visa Commerce Network information on mobile phone.
Person using Visa chip card at a chip-enabled terminal.
Woman with two boys making purchases from clerk at grocery store counter.
Man using laptop displaying digital advertising.
Woman using laptop with cup of coffee nearby.

Visa Loyallıq və Təklif Həlləri barədə daha ətraflı məlumat əldə edin