Ticarətçilər üçün scan to pay


Scan to pay üçün QR kodu
Scan to pay ilə ödəniş
Scan to pay-in təsdiqləməsi